Security & Risk management

“Van onbewust risico lopen, naar bewust risico nemen...”

Om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen is het van belang te weten welke risico’s uw organisatie loopt. Daarnaast is er een toenemende invloed vanuit verschillende invalshoeken op uw risicobeheersmaatregelen. Vanuit de overheid met betrekking tot de vitale sectoren en vanuit toezichthoudende instanties aangaande o.a. compliance regelgeving.

Het beheersen van risico’s is een continue proces dat volgens een gestructureerde wijze dient te gebeuren. White Apple brengt voor u middels herkenbare methodieken de waarschijnlijkheden en effecten van incidenten in kaart en vertaalt deze naar doeltreffende oplossingen. De security maatregelen worden samen met u gedefinieerd en zijn in lijn met de security policies van uw organisatie.

White Apple ondersteunt en adviseert u en uw organisatie met het ontwikkelen van een security strategie en met de implementatie van werkbare maatregelen. De expertises zijn:

 • Risico en dreigingsanalyses 
 • Security audits en reviews 
 • Security visie, beleid en strategie 
 • Security (management) systemen 
 • Security en organisatie 
 • Awareness programma’s 
 • Bepalen van maatregelen (technisch, bouwkundig en organisatorisch) 
 • Programma van eisen 
 • Planning & Design 
 • Selectie van systemen en leveranciers 
 • Implementatie van maatregelen 
 • Inrichten beheersorganisatie 
 • Continuïteits- en fall back plannen (Expecting the unexpected)

Hoofdbrekers
Herkent u een van de onderstaande hoofdbrekers dan kan White Apple u mogelijk van dienst zijn:

 • Er wordt veel geld aan security uitgegeven. Maar hoe weet ik of dit effectief besteed word?
 • Beveiliging staat vaak haaks op de bedrijfsdoelstellingen. Hoe krijg ik toch committent van het (hogere) management? 
 • Hoe vergroot ik de security awareness binnen mijn organisatie? 
 • Ik weet niet welke risico’s mijn organisatie loopt of waartegen ik mij moet beschermen. Hoe kom ik dit snel te weten? 
 • Vanwege (komende) regelgeving moet ik ook mijn beveiliging verbeteren. Hoe weet ik wat effectieve technische, bouwkundige en organisatorische maatregelen zijn? 
 • Onze organisatie is toe aan een nieuw beveiligingssysteem. Welke moet ik kiezen en hoe weet ik wat dat mag kosten? 
 • Ik moet nieuwe toegangspassen invoeren met een pasfoto. Hoe organiseer ik dat voor zoveel mensen? 
 • Ik heb een nieuw beveiligingssysteem. Hoe pas ik mijn beheersorganisatie daarop aan? 
 • Ik ben niet goed voorbereid op een calamiteit of incident. Hoe zorg ik voor de continuïteit van de organisatie?

Heeft u andere vragen, dan kan White Apple misschien toch iets voor u betekenen.

“The future isn’t what it used to be...” (Yogi Berra)